Utrata zwolnienia z VAT-u od 01 września 2019 r.

Informacja kierowana jest do wszystkich podatników niezarejestrowanych do podatku VAT

Od 01 września 2019 prawo do zwolnienia utracili wszyscy podatnicy dokonujący (nawet incydentalnej);

·  sprzedaży internetowej produktów  

·  sprzedaży hurtowej i detalicznej, bez względu na sposób sprzedaży (internetowa lub stacjonarna).

Ustawodawca nie przewidział przepisów przejściowych, dlatego przedsiębiorcy, którzy dokonują poniższej sprzedaży zobowiązani byli do zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R do dnia 31.08.2019r.

ZWOLNIENIE Z VAT-u utracili podatnicy dokonujący sprzedaży przez sklepy internetowe następujących towarów;

·         preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1)

·         komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26)

·         maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)

·         urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)

  • dokonujący dostawy towarów hurtowych i detalicznych części do:

·         pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3)

·         motocykli (PKWiU 45.4)

  • świadczący usługi:

·         ściągania długów, w tym factoringu.