NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR DO PARAGONU.

Od 01 stycznia 2020r. aby otrzymać fakturę do paragonu należy wcześniej poinformować sprzedawcę o tym fakcie tak aby on mógł umieścić na paragonie nasz NIP.

  • Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca-sprzedawca, który wystawi fakturę do paragonów dla innego przedsiębiorcy musi wcześniej umieścić na paragonie NIP tego przedsiębiorcy.
  • Przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał jego NIP. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury, a tym samym osoba prowadząca działalność straci możliwość rozliczenia zakupu w kosztach firmowych.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw do art. 106b ustawy o VAT dodany zostanie ust. 5, w myśl, którego w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej fakturę będzie się wystawiało na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za którego pomocą nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej (NIP).

!!! Nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy obowiązują wyłącznie w przypadku transakcji B2B.

!!! Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej (nie posiada NIP) sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez NIP.