LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA-OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT

Od 1 listopada 2019 r. zgodnie z ustawą 09 sierpnia 2019 ustawy o Vat ( Dz.U.Poz. 1751) następuje likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. 

Najważniejsze zasady i obowiązkami dla podatników to:

– weryfikacja przez sprzedawcę i nabywcę załącznika nr 15 do ustawy (treść w załączniku) tj. sprzedawanych i nabywanych usług lub towarów z tego załącznika.

– sprzedawca ma obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu „mechanizm podzielonej płatności” (skrót MPP) i naliczyć odpowiednią stawę Vat.

– nabywca jest zobowiązany do dokonywania płatności w mechanizmie split payment nawet w sytuacji kiedy sprzedawca nie umieści zapisu na fakturze a towary bądź usługi są z załącznika nr 15.

– w przypadku zaliczki dokonywanej na rzecz podatnika objętego split payment w komunikacie przelewu podatnik w miejsce informacji dot. danych faktury wpisuje wyraz „zaliczka”,

– od 1 stycznia 2020 roku dodatkową sankcją za dokonanie płatności z pominięciem mechanizmu split payment jest brak możliwości ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów,

– jeśli rozliczenie nastąpi w formie kompensaty, obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania.

Zgodnie z przepisami przejściowymi wskazanymi w sytuacji gdy:    

* przed 1 listopada 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, objętych odwrotnym odciążeniem, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31 października 2019 r., lub   

* po 31 października 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, objętych odwrotnym obciążeniem, dla których faktura została wystawiona przed 1 listopada 2019 r. stosuje się odwrotne obciążenie (w dotychczasowym brzmieniu przepisów, tj. sprzed 1 listopada).

Podsumowując więc, aby MPP była obowiązkowa, muszą być JEDNOCZEŚNIE (ŁĄCZNIE) spełnione 3 warunki:

  1. transakcje pomiędzy b2b (pomiędzy podatnikami, w tym zwolnionymi) oraz
  2. faktura zawiera co najmniej jedną pozycję z załącznika nr 15 ustawy o VAT oraz
  3. wartość faktury > 15 tys zł.

!!!!!Odwrotne obciążenie nadal będzie stosowane w transakcjach międzynarodowych jak WNT i import