DROPSHIPPING-  model sprzedaży internetowej !!!

Dropshipping, to logistyczny  model sprzedaży internetowej, który polega na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę (hurtownika).

 

Wyróżniamy dwa modele DROPSHIPPINGU;

a) Model: „we własnym imieniu i na własny rachunek”

* Przedsiębiorca (sprzedawca) zajmuje się handlem towarami, polega to przed wszystkim na pozyskiwaniu klientów, oferowaniu towaru, zbieraniu zamówień i rozliczaniu wynikających z nich płatności. Sprzedawca nie ma kontaktu z samym towarem – po uzyskaniu zamówienia, przekazuje informację do dystrybutora, zlecając mu tym samym wysyłkę przedmiotu transakcji.

W tego rodzaju działalności przychodem (w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), będzie sprzedaż uzyskana z tego tytułu.

 

b) Model: „świadczenia usług w zakresie pośrednictwa handlowego”

* Przedsiębiorca (sprzedawca) nie dokonuje zakupu towarów, a jedynie pośredniczy w całej transakcji, zajmuję się pozyskiwaniem klientów, zbieraniem zamówień, zawieraniem transakcji, przyjmowaniem płatności i przekazywaniem ich do dostawcy.

W tego rodzaju działalności przychodem (w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), będzie prowizja uzyskana z tego tytułu – różnica pomiędzy kwotą przelaną  od klienta na rachunek bankowy przedsiębiorcy, a kwotą przekazaną do dostawcy(hurtownika).