Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT( Pit-5, Pit-5L, Pit-4, PPE), CIT (Cit-2, Cit-8) i VAT (vat-7, Vat-7K) przez podatników, pracodawców/płatników i obowiązuje od 1 stycznia 2020r.


Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podasz:

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Poniżej link do generatora indywidualnego rachunku podatkowego

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Aby wygenerować numer rachunku podatkowego, należy podać swój numer NIP lub PESEL.

*Indywidualny rachunek podatkowy na podstawie numeru NIP generują osoby, które prowadzą działalność gospodarczą albo są podatnikami VAT lub są płatnikami podatników i składek na ubezpieczenia (społeczne, zdrowotne)

*PESEL podają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT.

 • Zmiany w płaceniu podatków wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że od początku 2020 r. płatności PIT, CIT i VAT należy realizować WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek podatkowy.
 • Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do końca 2019r.
 • Natomiast każda płatność za podatki opłacana po 31 grudnia 2019 roku podlegać już będzie wpłacie na mikrorachunek podatkowy, nawet należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych.