KSIĘGI HANDLOWE

W zakresie pełnej księgowości zapewniamy:

  1. prowadzenie ksiąg handlowych z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta
  2. prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia,
  3. naliczanie wysokości należnych zaliczek na podatek VAT i podatek dochodowy CIT od osób prawnych oraz sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji  ( Vat-7, vat-7K, Vat-UE) oraz składanie tych deklaracji do Urzędu Skarbowego wraz z plikami JPK
  4. rozliczanie transakcji  międzynarodowych takich jak: wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy (WNT, WDT), import, eksport,(deklaracje VAT-UE)
  5. rozliczanie operacji na bankowych,
  6. zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz sporządzenie Cit-8,
  7. sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.