KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Nasza oferta dla małych firm to między innymi:

  1. kompleksowe prowadzenie KPiR i ewidencji przychodów z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta
  2. prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia,
  3. naliczanie wysokości należnych zaliczek na podatek VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie miesięcznychi kwartalnych deklaracji: Vat-7, Vat-7K, Vat-UE oraz składanie tych deklaracji do Urzędu Skarbowego wraz z plikami JPK
  4. rozliczanie transakcji  międzynarodowych takich jak: wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy (WNT, WDT), import, eksport,(deklaracje VAT-UE)
  5. prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność
  6. kontrolę limitów do kasy fiskalnej, do Vat,