KADRY I PŁACE

Nasze Usługi w zakresie Kadr i Płac to między innymi:

  1. prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  2. sporządzanie i naliczanie list płac,
  3. naliczanie wysokości podatku Pit-4 oraz składek ZUS
  4. sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS DRA, RCA, RZA, RSA
  5. sporządzanie kart przychodów, kart urlopów oraz deklaracji podsumowującej Pit-4R, Pit-11 wraz z wysyłką do właściwych Urzędów Skarbowych